Johs-Jensen Fiske & Muslingeexport  
DK GB

 

Tryk for at komme til forsiden

Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S beskæftiger sig primært med forarbejdning og salg af ferske fiske- og skaldyrsprodukter i høj kvalitet fra Limfjorden. Tryk for at læse mere...

Vores produktportefølje består i dag af: Blåmuslinger (Mytilus Edulis), Østers (Ostrea Edulis), Hummer (Homarus Gammarus), Taskekrabber og klør (Cancridae), Fjordrejer (Palaemon Adspersus), Stenbiderrogn (Cyclopterus). Tryk for at læse mere...

Vores vision er uden kompromis at fokusere på højeste kvalitet af ferske fiske- og skaldyrsprodukter fra Limfjorden samt hver dag bestræbe os på at yde meget høj service og fleksibilitet overfor såvel kunder som leverandører. Tryk for at læse mere...

Her kan du komme i kontakt med os. Tryk for at læse mere...

pixel 8h

Orbicon A/S


LAB Research A/S

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Vores vision er uden kompromis at fokusere på højeste kvalitet af ferske fiske- og skaldyrsprodukter fra Limfjorden samt hver dag bestræbe os på at yde meget høj service og fleksibilitet overfor såvel kunder som leverandører.

EGENKONTROL
Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S har et omfattende og godkendt egenkontrolprogram. Programmet har til formål at sikre kvaliteten i alle processer fra modtagelse af råvarer til levering hos vore kunder. Vi kontrollerer bl.a. temperatur i kølerum, råvarer, færdigvarer og hygiejne.

KONTROL AF BUND- OG LINEMUSLINGER
Muslingefiskeriet er et af de mest kontrollerede fiskerier i Danmark. For at få tilladelse til at fiske muslinger skal det dokumenteres, at muslingerne og vandets kvalitet overholder de grænseværdier for alger, der er fastsat af Ministeriet for fødevarer, lanbrug og fiskeri.
Ugen inden vi ønsker at fiske i et område tages således vand- og kødprøver, som bliver undersøgt på statsgodkendte laboratorier. Prøverne tages igen første fiskedag i hver uge.
Denne proces sikrer, at vore kunder altid modtager blåmuslinger af bedste kvalitet.

Muslingerne renses i UV-filtreret fjordvand. Efter sortering og pakning afhentes muslingerne og fragtes i ubrudt kølekæde frem til levering hos vore kunder.

Vandprøver udføres af Orbicon AS
Kødprøver udføres af  LAB Research A/S

KONTROL AF ØSTERS
Kontrollen af danske Limfjordsøsters er underlagt de samme krav fra Fiskeriministeriet som gælder for muslingefiskeriet.

KONTROL AF LAKSEØRREDER
Vi vælger vore leverandører med største omhu, og det sikrer, at vi kan levere sygdomsfrie fisk af den bedste kvalitet. Danske dambrugere er underlagt de strengeste miljøkrav i Europa, og de omfatter bl.a. prøvetagning af både fisk og vandforhold. Det beskytter miljøet og sikrer, at der kun ledes rent vand tilbage til naturen. 

KONTROL AF EMBALLAGE
Til pakning af vore produkter anvender vi kun miljøvenlige emballager, der er godkendt til fødevarer.

Alle vore emballager overholder det Europæiske Emballage-direktiv.